Úvod

Pánská šatna usiluje o posílení obecného povědomí o potřebách moderního muže. V rámci této osvětové činnosti vydává prohlášení, organizuje besedy a své myšlenky šíří i příkladným životem v duchu teologicko-ideologického fundamentu Pánské šatny.

Komentáře nejsou povoleny.