Zkoumání časoprostoru

Přepis diskuze z profilu Pánské šatny na Facebooku

Pánská šatna 20.8.2013

Geofyzikální oddělení Pánské šatny se na základě oznámení několika účastníků večírku uzavírajícího sobotní koncert na Ostende, zabývá řešením případu ztráty cca 3 hodin noci. Po včerejší mimořádné poradě s oddělením astrofyziky jsme se rozhodli celou záležitost prozkoumat, opakovat pokus, provést nová měření a to jak v jiných geografických polohách, tak i v místě pozorování jevu. Současná vyšetřovací verze směřuje k potvrzení hypotézy fluktuace vakua vlivem časové asymetrie na kvantové úrovni za příznivé koncentrace energií v dané geografické konstelaci. Žádáme spoluobčany, aby nás při pozorování podobných jevů informovali. V součinnosti s veřejností budeme lépe schopni mapovat výskyt jevu na rozsáhlejším území a případně vystopovat jeho epicentrum. O průběhu šetření budeme informovat.

Reakce Jan Dušek 20.8.2013

Jsem schopen dodat dva póly časové úsečky. Na jednom bylo tuším Knockin’On Heavens Door a na druhém Morituri te salutant. Pak už jsem zbyl na té lavici jediný vzhůru a střízliv 🙂

Reakce Mirek Sebera 20.8.2013

Zákon zachování energie platí i pro tyto případy. Takže je nutno být neustále ve střehu, neboť ty tři hodiny se jen tak nemohly nikam zatoulat a zcela určitě se vrátí zpět. Pravděpodobně ve chvíli, kdy to nejméně budeš čekat (např. v zubařském křesle).

Pánská šatna 20.8.2013

Zákon zachování energie jsme již také zkoumali, když jsme se snažili dokázat tvrzení, že když se člověk jeden večer naleje, musí se zákonitě druhý večer vylejt. Při studiu této problematiky jsme narazili na pojem Planckův čas (viz. wikipedie), během kterého tento zákon neplatí. Chystáme se na toto téma uspořadat sympozium.

Pánská šatna 2.9.2013

Po týdenním soustředění v jihočeských Vlksicích došli výzkumníci Pánské šatny v součinnosti s odbornou veřejností k závěru, že problematika nečekaného mizení časových úseků je problémem celoplošným a geografická poloha nehraje v těchto případech významnou roli. Jelikož nenávratná ztráta několika hodin odporuje zákonu zachování hmoty a energie, ubíralo se naše zkoumání cestou již dříve naznačeného studia Planckova času. Ten je odvozen od rychlosti fotonu ve vakuu a dle současného chápání fyzikálních zákonů není možné v tak krátkém časovém okamžiku sledovat žádnou hmotnou ani energetickou změnu. Proto existuje podezření, že v tomto časovém úseku zákon zachování energie nemusí platit. Problémem výpočtu Planckova času je fakt, že je odvozen od gravitačního zrychlení a počítá s konstantním působením gravitace. Zde našli experti Pánské šatny významnou trhlinu celé teorie, neboť si během výzkumu povšimli, že těsně před projevem časového posunu začalo působení gravitace značně kolísat a na výzkumníky působilo zcela nahodile a nečekaně. Tím mohlo dojít k rozkolísání dosud konstantní rychlosti putování fotonů a k prohloubení asymetrie časové osy. Další směřování našeho výzkumu se tedy bude ubírat ke studiu působení gravitace, čemuž chceme věnovat hned následující víkend. Jak jsme v odborných kruzích zjistili, za vysvětlení gravitace je vypsána Nobelova cena za fyziku. Jelikož předpokládáme, že tento problém během noci ze soboty na neděli hravě vyřešíme, žadáme tímto švédskou Královskou akademii věd aby ceremoniál předávání Nobelovy ceny synchronizovala s dalšími, důležitějšími aktivitami Pánské šatny.

Příspěvek byl publikován v rubrice Vědecké práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.